Az AURAS Kft. Általános Értékesítési Feltételei

Minden vásárlónkat úgy tekintünk, mint aki elfogadta cégünk Általános Értékesítési Feltételeit, ez alól csak azok kivételek, akikkel az eltérésről konkrét írásos megegyezést kötöttünk.

Véleményeltérés esetén a cég Általános Értékesítési Feltételeit alkalmazzuk.

I. A SZERZŐDÉS FORMÁJA

Érvényes szerződésnek csak az általunk adott ajánlat írásbeli megerősítését, illetve az írásban visszaigazolt megrendelést fogadjuk el. Cégünk ajánlata csak az adott ajánlatban közölt szóban állási határidőig érvényes. Az adott ajánlat elfogadásának hiányában, vagy az ajánlat határideje lejártával, az ajánlat bármikor módosítható.

II. VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

A leszállított áru mennyisége és súlya, valamint a megrendelés ezen adatai között bizonyos mértékű eltérés lehetséges. Az ilyen eltérés jelzése nem vezethet a szerződés érvénytelenségéhez, csakis pénzvisszatérítéshez (ha az eltérésben hiány mutatkozik), vagy pótfizetéshez (ha többlet van).

1.) Szállítási teljesítés:

A vevő köteles a szállított mennyiségek toleranciáján belül elfogadni a szállítmányt, amennyiben a rendelés

darabszám szerint:

 • Kevesebb, mint 5 db: ± 1 db
 • 6 és 10 db között: ± 2 db.
 • 10 és 49 db között: ± 3 db.
 • 50 db fölött: ± 5%

súly szerint:

 • Kevesebb, mint 1 tonna:  ± 10 %
 • Több mint 1 tonna: ± 5%.

Egyéb mértékegységek szerint: ± 5%.

2.) Mérettűrések:

300mm felett: ± 1, 2 %

150-299 mm között: ± 3 mm.

149 mm alatt: ± 2mm.

Hosszméret legalább 1 % a megengedett eltérés.

3.) Műszaki paraméterek:

A műszaki adatlapon közölt paraméterek átlagértékek. Az alábbiakban megadjuk a megengedett eltéréseket, melyek több mintán mért átlagos értékek alapján kerülnek meghatározásra.

Kémiai összetevők.

Egy komponensű anyag (> 90 %) esetében ±5%. Fő összetevő (>20%<90%) ±10%.

Másodlagos összetevő esetén (> 1%<20%) ±20%.

Mikroösszetevő < 1% ±10%.

Hidegnyomó szilárdság: -20%,

Hajlítószilárdság: -20%

Lineáris hőtágulás: +20%

Sűrűség: ±10%.

Szükséges anyag (veszteség nélkül) átlagosan: ±10%. Szemcseméret, a maximális méret felett+5% (súlyban)

4.) Minták és szerszámok:

A vevőnek leszámlázzuk a megrendeléséhez gyártott minták és szerszámok költségeit. Amennyiben a vevő nem tart igényt a sablonok elszállítására, az üzleti szokásoknak megfelelően ezeket 3 évig megőrizzük abban az állapotban, amiben a gyártás végén voltak, ezután újabb rendelés, vagy ettől eltérő egyéb rendelkezés hiányában leselejtezésre kerülnek.

5.) Rajzok:

Mindazok az idomrajzok, összeállítási rajzok, kiviteli tervek, amelyeket mi készítettünk vagy adaptáltunk teljes mértékben a mi tulajdonunkat képezik. Azokat előzetes írásos engedélyünk nélkül nem lehet leközölni, reprodukálni, vagy harmadik félnek – különösen azok részére, akik konkurensünk lehetnek – nem lehet átadni:

III. CSOMAGOLÁS

A ládában, palettán, keretben vagy nagypalettán történő szállítás a költségeket növeli, mely a Megrendelőt terheli. A leszorítók, sarokdarabok,  tetők,  különböző  élek,  műanyag  borítások  szintén  többletköltséget  okoznak,  melyeket  leszámlázunk. Csak a szabványpalettákat vásároljuk vissza a mindenkor aktuális áron. Ha a vevő egyedi palettát szállít, ezeket a gyártás beindulása előtt kell nekünk átadnia.

IV. RENDELÉSTÖRLÉS

Megrendelés törlését nem fogadjuk el, ha

 • a terméket már leszállítottuk, vagy a szállítás már folyamatban van
 • a termék gyártása már megkezdődött,
 • a rendelés visszaigazolásától 7 nap eltelt

Fentiektől függetlenül, még ha a rendelés törlése a fenti időszakon belül érkezik is cégünkhöz, mindazokat a költségeket, amelyek részben vagy egészben, a szóban forgó rendeléssel kapcsolatban már felmerültek, áthárítjuk a Megrendelőre.

V. SZÁLLÍTÁS

 1. A cégünk által eladott áruk ex works fuvarparitáson kerülnek átadásra (mennyiségi és minőségi átvételük telephelyünkön történik). A számlázás módjától függetlenül az áru elszállítása már a megrendelő kockázatára történik.
 • Az a tény, hogy cégünk a szállításba besegíthet felrakással, szállítmányozó közvetítésével, semmiképpen sem tekinthető úgy, mintha az árut mi biztosítanánk a telephelyükig, vagy cégünk felelne a fuvarozásért, szállítmányozásért.
 • A szállítmányozónak történő átadással cégünk az árut a szerződött feltételek szerint leszállítottnak tekinti. A Megrendelőnek cégünk beleegyezésével lehetősége van arra, hogy megtekintse a legyártott termékeket, és az üzleti életben szokásos ellenőrző és vizsgáló műveleteket elvégezze. A minták értékének, bevizsgálásának és szállításának költségeit – ha felmerülnek – áthárítjuk a Megrendelőre.
 • A szállításból eredő kár, hiány vagy pótlási igény jogérvényesítésének formális intézése, kárigény a szállító felé a Megrendelő feladata.
 • A szállítási határidőket cégünktől független tényezők is befolyásolják. Ezért nem vállalunk felelősséget a pontos betartásukért, ezek nem adhatnak okot a rendelés törlésére, a késedelmes szállításból eredő kártalanítási igényre, vagy bármilyen egyéb ebből eredő jogkövetkezményre. Az eladott árura vonatkozó kockázatokat az átvétel után „de jure” a Megrendelő viseli, még ha az áru ellenértékét nem is egyenlítette ki teljes mértékben.

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. A fizetés határideje a visszaigazolásban, ill. a szállítási szerződésben kerül rögzítésre. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat + 8% -ot számlázzuk késedelmi díjként.
 • Ha a megegyezett fizetési feltételeket nem tartja be a Megrendelő, az összes egyéb fennálló tartozása „de jure” azonnal hatályba lép, és cégünk fenntartja a jogot, hogy a megrendelés még le nem szállított részét töröltnek tekintse. Ez nem érint azokat a jogi lépéseket, amelyeket cégünk emellett megtehet.
 • Az általunk kibocsátott számlákkal kapcsolatos bármiféle reklamációt a számla kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül jelezni kell!
 • Ha nekünk fel nem róható okból a szállításra kész áruk raktárunkban maradnak, és a vevő a visszaigazolt határidőn túl sem szállítja el az árut, cégünk leszámlázza az áru ellenértékét a megrendelés szerinti fizetési feltételek szerint Ebben az esetben az árut a megrendelő költségére, és kockázatára raktározzuk tovább, fenntartva azt a jogot, hogy követeljük az áru elszállítását. Az ilyen túlraktározásért a Megrendelőt terhelik a raktározás költségei, melyet leszámlázunk részükre.
 • A Megrendelő helyzetének lényeges megváltozása – mint amilyen, pl. a haláleset, alkalmatlanság, a társaság beolvadás, vagy módosulása, jelzálog kivetése az ingatlanaira, jó hírének elvesztése, felszámolása stb. – esetén cégünk fenntartja a jogot – még a rendelés részleges teljesítése után is -, hogy garanciákat követeljen, vagy törölje a megrendelést a szóban forgó vevővel kapcsolatban.

VII. REKLAMÁCIÓ

Reklamációt csak írásban lehet benyújtani. Reklamáció esetén a megrendelőnek meg kell adni minden olyan adatot (az anyag pontos megnevezése, gyártási dátum, vagy szériaszám, szállítás időpont stb.), ami lehetővé teszi az adott termék azonosítását. A reklamáció kivizsgálásához a Megrendelőnek engedélyeznie kell, hogy a kifogásolt terméket cégünk képviselője, vagy megbízottja a Megrendelő telephelyén megtekintse, abból az esetlegesen szükséges vizsgálatokhoz mintát vehessen. A megrendelő köteles a kifogásolt anyagot megfelelően tárolni és biztosítani, hogy az, az eredeti állapotban rendelkezésre álljon, abban semmilyen változás ne lépjen fel, ami a reklamáció elbírálását befolyásolhatja. Amennyiben szükséges az anyagot cégünk független vizsgálóintézet bevonásával is megvizsgáltathatja. Amennyiben a vizsgálatok eredménye nem igazolja a reklamáció jogosságát, annak minden költségét a Megrendelő fizeti.

A Megrendelő az áru visszaszállítását csak abban az esetben teheti meg, amennyiben cégünk részéről írásos visszaigazolás érkezik arra. A visszaszállítás költsége az ügyfelet terheli. Az árut eredeti csomagolásban kell visszaszállítani.

VIII. GARANCIA

 1. Mivel a tűzálló termékek felhasználásának körülményei sohasem függnek a gyártótól, eltérő megállapodás hiányában cégünk semmilyen garanciális vállalást nem tud tenni a fenti termékek beépítésével kapcsolatban.
 2. Az adott garanciánk csak a termék műszaki adatlapokon közölt tulajdonságaira vonatkozik, illetve az eredetileg szállított termékek garanciális pótlására. Reklamációt csak írásban, és olyan esetekben fogadunk el, amikor mindkét fél kijelenti, hogy a szállított termék nem felel meg a cégünk adatlapokon szereplő műszaki előírásoknak és megjegyzéseknek, és a vevő által a megrendelésében közölt paramétereknek. Ezek a garanciális igények a szállítást követő 1 hónapon belül felmerülő reklamációk esetén érvényesíthetők.
 3. A szóbeli, díjmentes szaktanácsadásból származó károkért a céget semmilyen felelősség nem terheli.
 4. Cégünk kész arra, hogy kidolgozzon ajánlatokat, tanulmányokat, terveket, általánosságban fogalmazva mérnöki munkát végezzen a Megrendelő igényeinek megfelelően, amely igényeket a Megrendelő írásos formában juttat el cégünkhöz, Ezen feladatok kidolgozásáért térítést fogunk felszámolni. Ebben az esetben a garanciális kötelezettséget külön megállapodásban kell rögzíteni.
 5. Amennyiben a megrendeléseket a vevőnk által szállított olyan rajz, modell vagy egyéb adat alapján kell teljesíteni, amely rajz, modell vagy adat a Megrendelőn és cégünkön kívüli harmadik fél ipari tulajdoni joga, a Megrendelő kötelezettsége a harmadik fél engedélyét ehhez beszerezni, és cégünket minden ebből fakadó joghátránytól megóvni.

IX. VIS MAIOR

Az olyan események, amelyek kívül esnek ellenőrzési körünkön – mint pl. a kemence kényszerleállása, gépek véletlen hibái, részleges vagy teljes sztrájk, háború, tűz, az alapanyag ellátás zavarai – és minden, a vis maiort kimerítő esemény felment minket minden felelősség vagy jogkövetkezmény alól, ami a fenti körülményekből fakadó szállítási késedelemből, a rendelés részleges vagy teljes nem teljesítéséből fakad.

X. JOGORVOSLÁS

 1. A jelen Általános Értékesítési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 7/1978. (II. 1) Korm. Sz. rendelet és a mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók.
 2. Felek kötelezik magukat, hogy minden közöttük felmerülő vitát megkísérelnek békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetén jogvitájukra a Budapesti Központ Kerületi Bíróság illetékességét fogadják el.

XI. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A vételár teljes kifizetéséig a leszállított áru az eladó tulajdona, Ebben az értelemben bármilyen fizetési kötelezettséget megtestesítő dokumentum kibocsátása nem jelent fizetést, és ezen kötelezettség alóli felmentést.

Ennél fogva vevő kötelezi magát, hogy a vételár teljes kifizetéséig az eladó írásbeli engedélye nélkül nem használja fel az árut, értve ez alatt, hogy nem idegeníti el, nem adja zálogba vagy biztosítékul, nem építi be, és nem dolgozza fel. A vevő vállalja, hogy azonosítható formában megőrzi az árut, mint az eladó tulajdonát, és megfelelően biztosítja károk ellen, amíg teljesen ki nem fizeti a vételárat.

Ha a vevő felhasználná az áru valamilyen részét, mielőtt a teljes vételárat kifizette volna, az eladónak jogában áll a megmaradt részt elszállítani a vevőtől, a ki nem fizetett vételárrész erejéig, és ezt azonnal értékesíteni minden következmény nélkül.